Het debat rond (post-) kolonialisme en dekolonisatie

Het is een turbulente week in KVS. De herneming van Het Leven en de Werken van Leopold II en de reacties daarop stelt het debat op scherp rond (post-) kolonialisme en dekolonisatie, en hoe dat in de kunsten speelt. Iets wat ons in KVS nauw aan het hart ligt en op verschillende momenten doorheen het seizoen ook expliciet aan bod komt. Deze week zijn daarbij echter vele mensen gekwetst geraakt, en daar willen we ons oprecht voor verontschuldigen. In de ruimte tussen intenties en impact is heel wat misgelopen, en we nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.

Op vraag van de artiest zijn de voorstellingen van Fractured Memory vanavond en morgen geannuleerd. We betreuren dat we dit belangrijke werk niet meer kunnen tonen maar respecteren zijn beslissing.

We spreken graag onze erkentelijkheid uit naar de betrokken artiesten, medewerkers, partners en critici, en zien dit gebeuren als een gelegenheid om te groeien. We geloven in theater en in de kracht van dialoog en blijven ons inzetten voor het voeren van soms moeilijke, maar noodzakelijke gesprekken.