Let us believe in the beginning of the cold season

Sachli Gholamalizad / KVS

In haar derde solo bezingt Sachli Gholamalizad de vrouwen die met hun woorden de wegen van haar moeder en grootmoeder hebben geboetseerd. Twee baanbrekende Iraanse kunstenaressen, Googoosh en Forough Farrokhzad, vormen zo het vertrekpunt voor een betoverend onderzoek naar wat het betekent om vandaag als vrouw te leven. Beiden creëerden en creëren – de ene via de popscène, de andere via poëzie – vanuit hun vrouw-zijn een geheel nieuwe realiteit voor generaties mannen en vrouwen binnen en buiten Iran. Hun woorden verbeeldden verboden werelden en lieten vrouwen terug thuiskomen in hun lichaam. Het is die erfenis die Sachli samen met hedendaagse feministische stemmen verweeft tot een mijmerende, gelaagde muzikale performance. 

Na een duik in Sachli’s familiegeschiedenis met A reason to talk en (not) my paradise, zet haar derde creatie een peinzende stap naar de toekomst. Hoe kunnen we oordelen en interpretaties van de buitenwereld van ons afschrobben en afpellen om terug te keren tot de kern van ons wezen, onze zuivere zelf? Gesteund door sterke vrouwen uit verschillende tradities, en met een hoop vragen in het achterhoofd, proeft Sachli alternatieve definities voor de toekomst: over liefde, over vriendschap, over vrouw-zijn. 

Een muzikale vertelling over de grandes dames die Sachli’s strijd in het vrouw-zijn mee hebben geschraagd.

Prijs
€ 17
reductie
€ 13 / € 9 (-26)
Premiere
11.05.2019
Categorie
Theater
Information

14.05.2019 - NAGESPREK met SACHLI GHOLAMALIZAD (NL)

MULTI
NL, FR, EN